Regulamin konkursu Plan Na Start 2023

 1. Konkurs Plan na Start kierowany jest do studentów Uczelni ASBiRO, uczestników kursów oraz wszystkich pełnoletnich osób zainteresowanych wzięciem udziału w konkursie.
 2. Udział w konkursie Plan na Start jest darmowy dla wszystkich.
 3. Zgłoszenia konkursowe przyjmowane są od 1 kwietnia 2023r.
 4. Uczestnik konkursu na stronie asbiro.pl wypełnia formularz zgłoszeniowy, który należy jak najkonkretniej odpowiedzieć na wszystkie postawione w nim pytania.
 5. Termin nadsyłania zgłoszeń konkursowych mija 23 kwietnia 2023r. do godz. 23:59. Po zamknięciu zapisów wszystkie nadesłane terminowo zgłoszenia będą sprawdzone czy zostały wypełnione poprawnie.
 6. Następnie tylko poprawnie wypełnione formularze, zostaną cenione przez wybraną grupę jurorów online (I ETAP KONKURSU).
 7. Jeżeli zgłoszenie zostanie pozytywnie ocenione i zaakceptowane przez jurorów, uczestnik otrzyma zaproszenie do zaprezentowania swojego projektu przed jury w formie online. (II ETAP KONKURSU).
 8. Osoby, które zakwalifikują się do II etapu konkursu zostaną o tym poinformowane drogą mailową. Otrzymają one również wytyczne do przygotowania prezentacji konkursowej.
 9. Prezentacje projektów konkursowych będą oceniane przez jury w terminie: 1-2 czerwca 2023r.
 10. Osoby, które nie zakwalifikują się do II etapu konkursu dostaną wartościowy feedback od jurorów co powinni poprawić w swoim pomyśle na biznes.
 11. Nagrodę główną w konkursie otrzyma najwyżej oceniony przez jurorów projekt. Nagroda to: opłacony semestr twojej nauki na Studiach Licencjackich lub Studiach Podyplomowych, dożywotni dostęp do wszystkich nagrań z wykładów w naszej bazie, bilet na kolejne Seminarium ASBIRO z osobą towarzyszącą.
 12. Nagrodzone zostaną również 2 projekty, które uzyskały kolejno największą liczbę punktów, czyli 2 i 3 miejsce.
  2 miejsce – Konsultacja Twojego pomysłu z doświadczonymi przedsiębiorcami, voucher na 3000 zł do wykorzystania na kursy/studia w Uczelni ASBIRO i zaproszenie na Seminarium ASBiRO z osobą towarzyszącą.
  3 miejsce – Konsultacja Twojego pomysłu z doświadczonymi przedsiębiorcami, voucher na 2000 zł do wykorzystania w Uczelni ASBIROi zaproszenie na Seminarium ASBiRO z osobą towarzyszącą.
 13. Nagrody zwycięzcom konkursu zostaną wręczone podczas Seminarium ASBIRO, w czerwcu 2023r.
 14. Osobą kontaktową w sprawach konkursu Plan na Start jest Natalia Woźny.