Regulamin konkursu Plan Na Start

 1. Konkurs Plan na Start kierowany jest do studentów Uczelni ASBiRO, uczestników kursów oraz wszystkich pełnoletnich osób zainteresowanych wzięciem udziału w konkursie.
 2. Udział w konkursie Plan na Start jest darmowy dla wszystkich.
 3. Zgłoszenia konkursowe przyjmowane są od 11 marca 2024r.
 4. Uczestnik konkursu na stronie asbiro.pl wypełnia formularz zgłoszeniowy, który należy jak najkonkretniej odpowiedzieć na wszystkie postawione w nim pytania.
 5. Termin nadsyłania zgłoszeń konkursowych mija 25 marca 2024r. do godz. 23:59. Po zamknięciu zapisów wszystkie nadesłane terminowo zgłoszenia będą sprawdzone czy zostały wypełnione poprawnie.
 6. Następnie tylko poprawnie wypełnione formularze, zostaną ocenione przez wybraną grupę jurorów online (I ETAP KONKURSU).
 7. Jeżeli zgłoszenie zostanie pozytywnie ocenione i zaakceptowane przez jurorów, uczestnik przechodzi do etapu II Elevator speech. Jeśli mu się nagrać materiał spełniający wymogi, otrzyma zaproszenie do zaprezentowania swojego projektu przed jury w formie online. (III ETAP KONKURSU).
 8. Osoby, które zakwalifikują się do III etapu konkursu zostaną o tym poinformowane drogą mailową. Otrzymają one również wytyczne do przygotowania prezentacji konkursowej.
 9. Prezentacje projektów konkursowych będą oceniane przez jury w terminie: 4-5 czerwca 2024r. Ten etap jest płatny, koszt 99 zł.
 10. Osoby, które nie zakwalifikują się do II etapu konkursu dostaną wartościowy feedback od jurorów co powinni poprawić w swoim pomyśle na biznes.
 11. Nagrodę główną w konkursie otrzyma najwyżej oceniony przez jurorów projekt. Nagroda to: opłacony semestr twojej nauki na Studiach Licencjackich, Magisterskich lub Studiach Podyplomowych, dożywotni dostęp do wszystkich nagrań z wykładów w naszej bazie, bilet na kolejne Seminarium ASBIRO z osobą towarzyszącą.
 12. Nagrodzone zostaną również 2 projekty, które uzyskały kolejno największą liczbę punktów, czyli 2 i 3 miejsce.
  2 miejsce – Konsultacja Twojego pomysłu z doświadczonymi przedsiębiorcami, voucher na 3000 zł do wykorzystania na kursy/studia w Uczelni ASBIRO i zaproszenie na Seminarium ASBiRO z osobą towarzyszącą.
  3 miejsce – Konsultacja Twojego pomysłu z doświadczonymi przedsiębiorcami, voucher na 2000 zł do wykorzystania w Uczelni ASBIROi zaproszenie na Seminarium ASBiRO z osobą towarzyszącą.
 13. Nagrody zwycięzcom konkursu zostaną wręczone podczas Seminarium ASBIRO, w czerwcu 2024r.
 14. Osobą kontaktową w sprawach konkursu Plan na Start jest Natalia Woźny.