Regulamin konkursu Plan Na Start

 1. Konkurs Plan na Start kierowany jest do studentów ASBIRO oraz wszystkich osób zainteresowanych wzięciem udziału w konkursie.
 2. Udział w konkursie Plan na Start jest bezpłatny.
 3. Zgłoszenia konkursowe przyjmowane są od 1 maja 2019 r.
 4. Uczestnik konkursu na stronie plannastart.pl wypełnia formularz zgłoszeniowy na podstawie, którego jurorzy dokonają pierwszej weryfikacji i oceny projektu.
 5. W formularzu zgłoszeniowym należy wybrać jedną z trzech kategorii:
  STUDENT – jeżeli jest się obecnym studentem lub absolwentem Kursu Rozszerzonego ASBIRO.
  ASBIROWIEC – jeżeli jest się obecnym studentem lub absolwentem kursu Zaawansowanego lub Podstawowego z wyłączeniem Kursu Rozszerzonego.
  GOŚĆ – do tej kategorii klasyfikujemy osoby, które często nas odwiedzają, ale nie są uczestnikami żadnego z kursów oraz wszyscy ci, którzy nigdy wcześniej o nas nie słyszeli.
 6. W formularzu zgłoszeniowym należy jak najkonkretniej odpowiedzieć na wszystkie postawione w nim pytania.
 7. Termin nadsyłania zgłoszeń konkursowych mija 25 sierpnia 2019r o godz. 24:00. Po zamknięciu zapisów wszystkie nadesłane zgłoszenia będą oceniane przez wybraną grupę jurorów online (I ETAP KONKURSU).
 8. Jeżeli zgłoszenie zostanie pozytywnie ocenione i zaakceptowane przez jurorów, uczestnik otrzyma zaproszenie do zaprezentowania swojego projektu przed jury 14-15 września 2019r. w Warszawie (II ETAP KONKURSU).
 9. Osoby, które zakwalifikują się do II etapu konkursu zostaną o tym poinformowane drogą mailową, otrzymają one również wytyczne do przygotowania prezentacji konkursowej.
 10. Prezentacje projektów konkursowych będą oceniane przez jury 14 i 15 września 2019r.
 11. Osoby, które nie zakwalifikują się do II etapu konkursu dostaną wartościowy feedback od jurorów co powinni poprawić w swoim pomyśle na biznes.
 12. Zwycięzcy konkursu zostaną ogłoszeni na zakończenie konferencji.
 13. Nagrodą główną w konkursie jest: 10 000 zł na rozwój biznesu, dożywotni dostęp do wszystkich nagrań z wykładów w Naszej bazie, bilet na kolejne Seminarium ASBIRO z osobą towarzyszącą.
 14. Nagrodzone zostaną również projekty, które uzyskały największą liczbę punktów w poszczególnych kategoriach:
  STUDENT – 4 000 zł na rozwój biznesu, dostęp do wszystkich nagrań z wykładów w Naszej bazie przez okrągły rok, bilet na kolejne Seminarium ASBIRO z osobą towarzyszącą.
  ASBIROWIEC – udział do wyboru w kursie Podstawowym/Rozszerzonym/Zaawansowanym ASBIRO, dostęp do wszystkich nagrań z wykładów w Naszej bazie przez pół roku, bilet na kolejne Seminarium ASBIRO z osobą towarzyszącą.
  GOŚĆ – udział w kursie Podstawowym ASBIRO, dostęp do wszystkich nagrań z wykładów w Naszej bazie przez 3 miesiące, bilet na kolejne Seminarium ASBIRO z osobą towarzyszącą.
 15. Nagrody zwycięzcom konkursu zostaną wręczone podczas Seminarium ASBIRO, 26-27 października 2019r.
 16. Osobą kontaktową w sprawach konkursu Plan na Start jest Paulina Kolka, mail: p.kolka@asbiro.pl, tel. 723-599-530