Regulamin konkursu Plan Na Start 2021

 1. Konkurs Plan na Start kierowany jest do studentów Uczelni ASBiRO, uczestników kursów oraz wszystkich pełnoletnich osób zainteresowanych wzięciem udziału w konkursie.
 2. Udział w konkursie Plan na Start jest darmowy dla wszystkich.
 3. Zgłoszenia konkursowe przyjmowane są od 30 kwietnia 2021r.
 4. Uczestnik konkursu na stronie asbiro.pl wypełnia formularz zgłoszeniowy, który należy jak najkonkretniej odpowiedzieć na wszystkie postawione w nim pytania.
 5. Termin nadsyłania zgłoszeń konkursowych mija 30 kwietnia 2021r. o godz. 24:00. Po zamknięciu zapisów wszystkie nadesłane terminowo zgłoszenia będą sprawdzone czy zostały wypełnione poprawnie.
 6. Następnie tylko poprawnie wypełnione formularze, zostaną cenione przez wybraną grupę jurorów online (I ETAP KONKURSU).
 7. Jeżeli zgłoszenie zostanie pozytywnie ocenione i zaakceptowane przez jurorów, uczestnik otrzyma zaproszenie do zaprezentowania swojego projektu przed jury w terminie maj/czerwiec 2021r. w formie online. (II ETAP KONKURSU).
 8. Osoby, które zakwalifikują się do II etapu konkursu zostaną o tym poinformowane drogą mailową w terminie do końca maja 2021r. Otrzymają one również wytyczne do przygotowania prezentacji konkursowej.
 9. Prezentacje projektów konkursowych będą oceniane przez jury w terminie: początek czerwca 2021r.
 10. Osoby, które nie zakwalifikują się do II etapu konkursu dostaną wartościowy feedback od jurorów co powinni poprawić w swoim pomyśle na biznes.
 11. Zwycięzcy konkursu zostaną ogłoszeni podczas Seminarium ASBIRO, w czerwcu 2021r.
 12. Nagrodę główną w konkursie otrzyma najwyżej oceniony przez jurorów projekt. Nagroda to: 4000 zł na rozwój biznesu, dożywotni dostęp do wszystkich nagrań z wykładów w naszej bazie, bilet na kolejne Seminarium ASBIRO z osobą towarzyszącą.
 13. Nagrodzone zostaną również 2 projekty, które uzyskały kolejno największą liczbę punktów, czyli 2 i 3 miejsce.
  2 miejsce – Konsultacja Twojego pomysłu z doświadczonymi przedsiębiorcami, 2500 zł oraz dostęp do tysięcy godzin nagrań z wykładów Uczelni ASBIRO przez cały rok i zaproszenie na Seminarium ASBiRO z osobą towarzyszącą.
  3 miejsce – Konsultacja Twojego pomysłu z doświadczonymi przedsiębiorcami, 2000 zł oraz dostęp do tysięcy godzin nagrań z wykładów Uczelni ASBIRO przez pół roku i zaproszenie na Seminarium ASBiRO z osobą towarzyszącą.
 14. Nagrody zwycięzcom konkursu zostaną wręczone podczas Seminarium ASBIRO, w czerwcu 2021r.
 15. Osobą kontaktową w sprawach konkursu Plan na Start jest Monika Greupner.